Splošni pogoji poslovanja

08. 06. 2016
Družba Meblo Signalizacija d.o.o. je danes, 8.6.2016 na svoji internetni strani http://www.meblosignalizacija.si/svetovanje/pogoji-poslovanja/ objavila nove splošne pogoje poslovanja za področje prodaje in nabave. Pogoji stopijo v veljavo 14 dni po objavi. Ob napovedani oz. objavljeni uveljavitvi novih ali spremenjenih splošnih pogojev poslovanja lahko kupec/dobavitelj odpove veljaven pravni posel tako, da poda pisno izjavo o odpovedi pred predvideno uveljavitvijo novih oziroma spremenjenih splošnih pogojev poslovanja, z odpovednim rokom devetdeset (90) dni. Sprejeti splošni pogoji poslovanja ne veljajo za dosedanja pogodbena razmerja s kupci in dobavitelji, ki so s pisnimi dogovori urejena drugače, kot določajo splošni pogoji poslovanja.

News pic1

POJASNILO - PRAVILNIK O PROMETNI SIGNALIZACIJI

02. 03. 2016
Vezano na uveljavitev novega pravilnik o prometni signalizacije in prometni opremi, vas obveščamo, da se izvajanjem in uporabo pravilnika prične s 6.7.2016. To pomeni, da pred tem datumom ni dovoljeno postavljati prometne signalizacije skladno z novim pravilnikom. Glede na odsežne spremembe vas obveščamo, da bo katalog prometne signalizacije in opreme na naši internetni strani objavljen v Maju 2016.

News pic1

SREČNO 2016

06. 01. 2016
Želimo vam srečno in uspešno leto 2016, uporabnikom cest pa predvsem varno pot.

News pic1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12