Kako delujemo / Proces dela

Investitorjem oz naročnikom nudimo sodelovanje v različnih fazah projekta, ki vsebuje prometno signalizacijo:

- sodelovanje pri izdelavi projektne dokumentacije

• izdelava popisov
• izrisi in dimenzioniranje tabel
• delavniški načrti
• statika nosilnih konstrukcij
• izdelava elaboratov postavitve turistične signalizacije
• izdelava PID

- proizvodnja skladno s tehničnimi zahtevami in SIST EN 12899

• oblikovanje vsebin
• proizvodnja prometnih znakov
• proizvodnja prometni tabel
• proizvodnja nosilnih konstrukcij

- postavitev skladno s tehničnimi zahtevami in SIST EN 12899

• montaža in demontaža
• postavitev nosilnih konstrukcij

Našim kupcem pa zagotavljamo širok in celovit nabor storitev, ki zajemajo:

- svetovanje pri formiranju povpraševanja ali naročila
- natančne popise potrebnih del in znakov skladno z zahtevami Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
- dobavo skladno s tehničnimi zahtevami in SIST EN 12899, v dogovorjenih rokih
- postavitev skladno s tehničnimi zahtevami in SIST EN 12899
- zagotavljanje zahtevane tehnične in komercialne dokumentacije