Lastništvo

Družba je del skupine KIG d.d., ki je tudi edini družbenik podjetja.

Družba KIG d.d. pripada skupini MSIN.

ZLATA PRAVILA UPRAVLJANJA - Etični kodeks zaposlenih v skupini MSIN.