Turistična in druga obvestilna signalizacija

Našim naročnikom, predvsem občinam, nudimo celovito storitev vezano na vzpostavitev sistema vodenja oz obveščanja:

 • o kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih,
 • o javnih oz komercialnih ciljih
 • ter vstopnih oz pozdravnih tablah
 • uličnih tabel

Celovita ponudba zajema:

 • izdelavo elaborata vodenja
 • sodelovanje pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenj za postavitev
 • izdelava znakov, tabel in lamel
 • izdelava nosilnih konstrukcij
 • postavitev in montaža

Katalog znakov si oglejte na povezavi Spletni interaktivni katalog prometne signalizacije – »Pomočnik za izbiro prometne signalizacije«.

Želim več informacij ali predstavitven sestanek s predstavnikom Mebla Signalizacije d.o.o..

Potrebujem informacijo kako pridobim dovoljenje za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije na državnih cestah.

Osnovni elementi turistične in druge signalizacije so:

 • Znaki za obveščanje o kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti ter spomenikih
 • Znaki za obveščanje o smeri, v kateri so kulturna, zgodovinska in naravna znamenitost ali spomenik ter pomembnejši objekt in naprava znotraj območja znamenitosti ali naselja
 • Znaki za izraz dobrodošlice na vstopu v državo, regijo, pokrajino, občino ali naselje
 • Znaki za podajanje prometnih, turističnih in drugih informacij na prometnih površinah zunaj vozišča ceste

Osnovne barve turističnih in drugih obvestilnih znakov so:

 • rjava z belimi simboli in napisi
 • zelena z belimi simboli in napisi
 • modra z belimi simboli in napisi
 • bela s črnimi simboli in napisi
 • siva z belimi simboli in napisi

Za proizvodnjo turistične signalizacije uporabljamo svetlobnoodbojne  folije I. vrste:

I. vrsta - EG ali EGP, RA1, CR2

Dne 17. 12. 2012 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Plošča znaka s folijo in objemko.

Dne 09. 01. 2013 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Stebrički za pritjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov.

 

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPR – 2364.

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPR – 2365.

Znaki za nevarnostZnakiZnakiZnaki