Vertikalna prometna signalizacija

Vrsto, pomen, obliko, barvo, velikost in postavljanje prometne signalizacije na javnih cestah predpisuje Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

Skladno z navedenim pravilnikom  izdelujemo prometne znake:

  • znaki za nevarnost,
  • znaki za izrecne odredbe,
  • znaki za obvestila,
  • dopolnilne table, ki natančneje določajo pomen znaka, ki so mu dodane, in so sestavni del prometnega znaka, ob katerem so,
  • drugi znaki za označevanje del, drugih ovir in poškodb vozišca,
  • svetlobni prometni znaki in svetlobne označbe,
  • znaki s spremenljivo vsebino,
  • triopan (tristrana piramida), na katerem so lahko upodobljeni znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila.

Katalog znakov si oglejte na povezavi Spletni interaktivni katalog prometne signalizacije – »Pomočnik za izbiro prometne signalizacije«.

Prometni zanki MEBLO izpolnjujejo tehnične specifikacije naročnikov DARS d.d. in DRSC in so skladni z zahtevami SIST EN 12899-1:2008.

Glede na lastnosti svetlobo odbojnega materiala za vidno površino znaka, po zahtevah standarda SIST EN 12899-1:2008 proizvajamo naslednje vrst znakov:
 

Znaki s folijo Kromatske lastnosti Koeficient retrorefleksije
I.  Vrste EG RA1 CR2
      EGP RA1 Tabela 3 CR2
II.   Vrste HIP RA2 Tabela 4 CR2
III.  Vrste DG RA3 Skladno s Tabelo 4, ETA za Belgijo cr2

Glede na zahteve je lice prometnega znaka izdelano v razredu P3, rob znaka pa v razredu E2.

Dne 17. 12. 2012 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Plošča znaka s folijo in objemko.

Dne 09. 01. 2013 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Stebrički za pritjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov.

 

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPR – 2364.

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPR – 2365.

Več o izdelavi prometnih znakov si lahko ogledate tukaj.
Več o postavitvi prometnih  znakov si lahko ogledate tukaj.
Več o vrstah nosilnih konstrukcij si lahko ogledate tukaj.
Več o tehničnih zahtevah si lahko ogledate tukaj.

 

Znaki za nevarnostZnakiZnakiZnakiZnaki