Znaki z notranjo osvetlitvijo

 • ZNAKI Z NOTRANJO OSVETLITVIJO ZA OZNAČEVANJE KRIŽIŠČ IN PROHODOV

         

 • ZNAKI ZA TUNELE

       

Tu si lahko ogledate katalog.

Certifikat o skladnosti prometnih znakov z notranjo osvetlitvijo z zahtevami SIST EN 12899-1:2008 je podjetju Meblo Signalizacija izdal Zavod za gradbeništvo Slovenije – ZAG:

 • CE - CERTIFIKAT O NESPREMENLJIVOSTI LASTNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 – Stalni prometni znaki z notranjo osvetlitvijo; številka certifikata 1404 – CPR – 2260.

Za dokazovanje izpolnjevanje zahtev skladno s Tehničnimi pogoji, kupcem izdamo Izjavo o lastnostih.

 

PRIMERI UPORABE:

  

S 1.1.2013 je na javnih cestah v R Sloveniji dovoljena vgradnja prometnih znakov samo tistih proizvajalcev, ki so za svoje proizvode pridobili ustrezen CE certifikat!

ZAHTEVE GLEDE SVETLOBNO ODBOJNIH FOLIJ

Za izdelavo prometnih znakov z notranjo osvetlitvijo uporabljamo translucentne (svetlobo propustne) svetlobo odbojne folije III. vrste. Z uporabo takšne svetlobo odbojne folije zagotovimo optimalne značilnosti vidljivosti, ko je znak notranje osvetljen oz najboljšo svetlobno odbojnost površine znaka, če ta ni notranje osvetljen. Uporaba svetlobno odbojne folije III. vrste je optimalna tudi z vidika višine znaka, saj so znaki z notranjo osvetlitvijo praviloma postavljeni nad vozišče. Uporabljamo mikroprizmatične svetlobno odbojne folije proizvajalca 3M.

ZAHTEVE GLEDE IZVEDBE ZNAKOV

Skladno s Tehničnimi pogoji in zahtevami za izdelavo in preiskavo prometnih znakov na cestah, ki jih določa SIST EN 12899-1:2008 naši prometni znaki izpolnjujejo naslednje zahteve:

 • Zahteve glede roba znaka                                     razred E3
 • Zahteve glede lica znaka                                      razred P3
 • Odpornost na obremenitev vetra                            WL8 (PAF1, TDB4)
 • Odpornost na dinamični pritisk snega                       razred DSL1 (TDB4)
 • Odpornost na točkovno obremenitev                       razred PL1
 • Odpornost na vdor prahu in vode                            IP56

Za dokazovanje izpolnjevanje zahtev skladno s Tehničnimi pogoji in določili SIST EN 12899:2008, kupcem izdamo Izjavo o lastnostih.


Notranja osvetlitev je izvedena z napredno tehnologijo LED.

Prednosti naših znakov:

 • nadpovprečna vidnost
 • življenjska doba 50000 ur
 • odlična vidnost tudi v primeru izpada električne energije
 • visokokakovostni materiali
 • majhna poraba energije
 • možnost solarnega napajanja
 • možnost radarskega vklopa

    

Znaki z notranjo osvetlitvijo se uporabljajo tudi v predorih. V podjetju Meblo Signalizacija vam izdelamo znake za predor vseh zahtevanih dimenzij oz za označevanje:

 • mesto SOS, telefon
 • gasilska služba
 • ubežne poti - smerne sv

Za uporabo v predorih izdelujemo tudi fotoluminiscentne table za označevanje smeri izhoda v sili.