Elaborati

Našim naročnikom, predvsem občinam, nudimo celovito storitev vezano na vzpostavitev sistema vodenja oz obveščanja:

- o kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitostih,
- o javnih oz komercialnih ciljih
- ter vstopnih oz pozdravnih tablah
- uličnih tabel

Celovita ponudba zajema:

- izdelavo elaborata vodenja
- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenj za postavitev
- izdelava znakov, tabel in lamel
- izdelava nosilnih konstrukcij
- postavitev in montaža