Načini postavitve in nosilne konstrukcije

Prometne znake večinoma pritrdimo na drogove.

Prometne table večinoma pritrjujemo na cevne konstrukcije ob vozišču in portalne konstrukcije nad vozišče. Za pritrditev nad vozišče se lahko uporabijo tudi nadvozi.

Lokacija postavitve prometnega znaka/table je določena skladno P R A V I L N I K OM o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, oz skladno z izdelanim projektom ali elaboratom postavitve za določen objekt.

Skladno s TEHNIČNI POGOJI ZA PROMETNO SIGNALIZACIJO IN PROMETNA OGLEDALA, ki jih morajo izpolnjevati prometni znaki/table, konstrukcije za prometne znake/table, pritrdilni elementi, nosilni drogovi in ogrodja ter prometna ogledala, v oz vertikalna prometna signalizacija, cestah na območju Republike Slovenije, je potrebno upoštevati tudi odseke postavitve. Statični izračuni za postavitev prometni znakov upoštevajo obremenitev z vetrom razreda WL5, oz za s predpisi določene odseke obremenitev z vetrom WL8.

Način postavitve je določen z izdelanim statičnim preračunom, ki definira število drogov oz vrsto nosilne konstrukcije. V statičnem preračunu je določena tudi dimenzija in armatura temelja prometnega znaka.

Načrt za postavitev, skladno s statičnim preračunom, za tipske znake kupec na zahtevo prejme ob dobavi naročenih izdelkov.

PDF katalog