Tehnične zahteve

Prometni zanki MEBLO izpolnjujejo tehnične specifikacije za znake na avtocestah in državnih cestah naročnikov DARS d.d. in DRSC in so skladni z zahtevami SIST EN 12899-1:2008.

Glede na lastnosti svetlobo odbojnega materiala za vidno površino znaka, po zahtevah standarda SIST EN 12899 proizvajamo naslednje vrst znakov:
 

Znaki s folijo Koeficient retrorefleksije Kromatske lastnosti
I.  Vrste EG RA1 CR2
      EGP RA1 CR2
II.   Vrste HIP RA2 CR2
III.  Vrste DG RA3 ETA za Belgijo CR2


Glede na zahteve je lice prometnega znaka izdelano v razredu P3, rob znaka pa v razredu E2.

Potrebne nosilne konstrukcije načrtujemo in izdelujemo skladno z zahtevami SIST EN 12899-1:2008, ter tehničnimi pogoji: WL5 – PAF 1, DSL1, TDB 4 OZ WL 8 – PAF 2, odvisno od zahtevane vetrne cone.

Skladnost z zahtevami dokazujejo opravljena testiranja naših izdelkov na Zavodu za gradbeništvo Slovenije – ZAVODA ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE - ZAG.

Dne 17. 12. 2012 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Plošča znaka s folijo in objemko.

Dne 09. 01. 2013 smo pridobili CE - CERTIFIKAT O SKLADNOSTI, za proizvode stalne vertikalne cestne signalizacije, kot jih predpisuje SIST EN 12899-1:2008 - Stebrički za pritjevanje stalnih vertikalnih prometnih znakov.

 

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPR – 2364.

Certifikat je izdal ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE, številka certifikata 1404 – CPR – 2365.